ภาพกิจกรรมการอบรม PLC สู่สถานศึกษา 8/9/2560

ภาพกิจกรรม

Advertisements

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ภาพถ่ายการประชุมสัมมนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

กล้อง 1 ชุด 1

กล้อง 1 ชุด 2

กล้อง 2